ФЗНХ Факултет за земјоделски науки и храна Тиффани и колье

About Faculty arrow Sitemap

Sitemap

 • About Faculty
  • Goals
  • History
  • Location
  • Documents
  • CTS
  • Library
  • Administration
   • Computer centar
   • Accounting
   • Archive
   • Office of Student Affairs
  • Организациона поставеност
 • Studies
  • PRODUCTION AND PROCESSING OF TOBACCO
  • QUALITY AND FOOD SAFETY
  • VITICULTURE AND WINE PRODUCTION
  • FRUIT PRODUCTION WITH VITICULTURE
  • Agroeconomy
  • ECO AGRICULTURE
  • PLANT PROTECTION - FITOMEDICINE
  • PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTS
  • ANIMAL BIOTECHNOLOGY
  • HORTICULTURE AND FLORICULTURE
  • FIELD CROP PRODUCTION
  • СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2010
  • Undergraduate Studies
   • PRODUCTION AND PROCESSING OF TOBACCO
   • QUALITY AND FOOD SAFETY
   • VITICULTURE AND WINE PRODUCTION
   • FRUIT PRODUCTION WITH VITICULTURE
   • Agroeconomy
   • ECO AGRICULTURE
   • PLANT PROTECTION - FITOMEDICINE
   • PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTS
   • ANIMAL BIOTECHNOLOGY
   • HORTICULTURE AND FLORICULTURE
   • FIELD CROP PRODUCTION
   • СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2010
  • Master Studies
   • AGRIBUSINESS (INTERNATIONAL STUDIES)
   • MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT2
   • MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
   • Machinery-annual study
   • FITOMEDICINE - one year studies
   • FOOD SAFETY AND QUALITY-perennials studies
   • Processing of agricultural products of animal origin1
   • Animal Biotechnology - perennials studies
   • PLANT BIOTECHNOLOGY - ONE YEAR STUDIES
   • MACHINERY (3 +2)
   • FITOMEDICINE (3 +2)
   • FOOD QUALITY AND SAFETY (3+2)
   • AGROECONOMY (3+2)
   • Processing of agr. products of animal origin(3+2)
   • ANIMAL BIOTECHNOLOGY (3+2)
   • Plant Biotechnology (3+2)
  • Specialized Studies
   • Агроекономски развој
   • Агроменаџмент
   • Тутун
   • Механизација
   • Производство на семе и саден материјал од градинарски
   • Заштита на растенијата
   • Семе производство и контрола на семето на нивски култу
  • Doctoral Studies
   • Doctoral Studies
  • Informal Edication
   • Неформално образование
 • Students
  • Доделување на школарина на студенти на втор циклус сту
  • Повик-Ораторска вечер
  • Предавање за студенти - Проф.д-р Ремешвар Канвар, САД
  • Термини за испити 2017/18
  • Распоред на часови 2017/18
  • Одлука за утврдување испитни термини
  • Календар на активности
  • ЗАПИШУВАЊЕ ЗИМСКИ СЕМЕСТАР-2017/18
  • Пријавување испити летна сесија I и II Циклус - 19.06.2017-23.06.
  • Заверка на летен семестар 2016/17
  • Пријавување на испити летна сесија 2016/17
  • Упис на семестар - втор циклус
  • Распоред на часови 2017
  • Заверка на зимски и упис на летен семестар 2017
  • ФАО-Унгарска програма за стипендирање
  • Информации од јавен карактер
  • Анкета
  • Термини за испити-втор циклус студии
  • Термини за испити-прв циклус студии
  • ОДБРАНА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 30.09 Васко Хаџиевски
  • ОДБРАНА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 26. 9. 2016
  • Резултати и соопштенија од уписи трет рок
  • III Циклус студии 2016/17
  • Распоред и соопштение за запишување
  • РЕЗУЛТАТИ ОД УПИСИ ВТОР РОК 2016/17
  • УПИСИ ПРВ ЦИКЛУС Слободни места за втор уписен рок 2016
  • РЕЗУЛТАТИ ОД УПИСИ ПРВ РОК
  • ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА УЧЕБНАТА 2015/16
  • Заверка на летен семестар 2015/16 уч.год.
  • Испитна сесија август и септември 2016
  • Промоција на дипломирани студенти
  • Одбрана на докторска дисертација 20.05 М-р Х. Попоска
  • Пријавување на испити 03-10.05.2016
  • Стипендии
  • Заверка на зимски и запишување на летен семестар 2015/16
  • Распоред на часови летен сем. 2016
  • Основна литература и елементи за полагање испит
 • Staff
  • Tatiana Prentovikj
  • Gjoko Bunevski
  • Јован Аждерски
  • Љубица Каракашова
  • Љубомир Маринковиќ
  • Александар Узунов
  • Александра Мартиновска-Стојческа
  • Ана Котевска
  • Ана Симоновска
  • Билјана Кузмановска
  • Биљана Петановска Илиевска
  • Бојан Поповски
  • Владимир Џабирски
  • Владо Вуковиќ
  • Вјекослав Танасковиќ
  • Гордана Попсимонова
  • Давчев Живко
  • Дане Бошев
  • Димитар Наков
  • Драган Ѓошевски
  • Драги Димитриевски
  • Драги Таневски
  • Драгослав Коцевски
  • Душица Санта
  • Елизабета Ангелова
  • Елизабета Мискоска-Милевска
  • Емељ Туна
  • Звезда Богевска
  • Zvonimir Božinovic
  • Звонко Пацаноски
  • Златко Арсов
  • Златко Пејковски
  • Златко Прцуловски
  • Зоран Димов
  • Zoran T. Popovski
  • Ивана Јанеска Стаменковска
  • Иле Цанев
  • Катерина Беличовска
  • Константин Русевски
  • Кочо Порчу
  • Крум Бошков
  • Ленче Велкоска Марковска
  • Маргарита Давитковска
  • Марина Нацка
  • Марина Стојанова
  • Марија Вукелиќ-Шутоска
  • Марјан Кипријановски
  • Методија Трајчев
  • Миле Маркоски
  • Mile Peshevski
  • Mirjana Jankulovska
  • Мирјана С. Јанкуловска
  • Mihail Petkov
  • Nenad Georgiev
  • Олга Најденовска
  • Ordan Chukaliev
  • Петар Христов
  • Раде Русевски
  • Ромина Кабранова
  • Рукие Агич
  • Силвана Манасиевска - Симиќ
  • Sonja Ivanovska
  • Sonja Srbinovska
  • Сребра Илиќ - Попова
  • Сретен Андонов
  • Среќко Ѓорѓиевски
  • Станислава Лазаревска
  • Сњежана Тројачанец
  • Татјана Миткова
  • Тошо Арсов
  • Фросина Бабамовска Миленковска
  • Хрисула Кипријановска
  • Full Professors
   • Гордана Попсимонова
   • Рукие Агич
   • Раде Русевски
   • Nenad Georgiev
   • Sonja Srbinovska
   • Zoran T. Popovski
   • Zvonimir Božinovic
   • Сретен Андонов
   • Силвана Манасиевска - Симиќ
   • Љубица Каракашова
   • Марија Вукелиќ-Шутоска
   • Tatiana Prentovikj
   • Олга Најденовска
   • Драгослав Коцевски
   • Владо Вуковиќ
   • Gjoko Bunevski
   • Крум Бошков
   • Дане Бошев
   • Златко Арсов
   • Sonja Ivanovska
   • Татјана Миткова
   • Станислава Лазаревска
   • Хрисула Кипријановска
   • Елизабета Ангелова
   • Биљана Петановска Илиевска
   • Марина Стојанова
   • Марјан Кипријановски
   • Среќко Ѓорѓиевски
   • Зоран Димов
   • Драги Димитриевски
   • Методија Трајчев
   • Златко Пејковски
   • Mihail Petkov
   • Сребра Илиќ - Попова
   • Владимир Џабирски
   • Ordan Chukaliev
   • Драган Ѓошевски
   • Јован Аждерски
   • Петар Христов
   • Драги Таневски
   • Mile Peshevski
   • Љубомир Маринковиќ
   • Давчев Живко
  • Associate Professor
   • Тошо Арсов
   • Mirjana Jankulovska
   • Ромина Кабранова
   • Билјана Кузмановска
   • Катерина Беличовска
   • Елизабета Мискоска-Милевска
   • Александра Мартиновска-Стојческа
   • Ана Котевска
   • Бојан Поповски
   • Звонко Пацаноски
   • Иле Цанев
   • Вјекослав Танасковиќ
   • Кочо Порчу
  • Assistant Professor
   • Димитар Наков
   • Душица Санта
   • Емељ Туна
   • Марина Нацка
   • Ивана Јанеска Стаменковска
   • Ана Симоновска
   • Александар Узунов
   • Мирјана С. Јанкуловска
   • Маргарита Давитковска
   • Ленче Велкоска Марковска
   • Звезда Богевска
   • Миле Маркоски
   • Сњежана Тројачанец
  • Assisant
   • Константин Русевски
   • Фросина Бабамовска Миленковска
  • Junior Assistants
   • Златко Прцуловски
 • Science and Application
  • GEO CRADLE
  • PRO-METROFOOD (Horizon 2020)
  • Прекуграничен Биосферен резерват Осогово
 • Publishing activity
 • Sitemap
 • VITICULTURE AND ENOLOGY
  • DEPARTMENT OF VITICULTURE AND ENOLOGY
 • Field crop and tobacco
  • DEPARTMENT OF FIELD CROP AND TOBACCO PRODUCTION
 • Botany and Microbiology
  • DEPARTMENT OF BOTANY AND MICROBIOLOGY
 • Department of Pedology, Agrochemistry and Land reclamation
  • DEPARTMENT OF PEDOLOGY, AGROCHEMISTRY AND LAND RECLAMATION
 • Genetics and Selection
  • ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЈА
 • Gardening
  • DEPARTMENT OF VEGETABLE AND FLOWER PRODUCTION
 • Economy and Orgranization
  • DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS AND ORGANIZATION
 • Department of Plant protection
  • DEPARTMENT OF PLANT PROTECTION
 • Agricultural machinery
  • DEPARTMENT OF AGRICULTURAL MACHINERY
 • Department of Fruit production and Processing
  • DEPARTMENT OF FRUIT PRODUCTION AND PROCESSING
 • Department of General field crop production
  • DEPARTMENT OF GENERAL FIELD CROP PRODUCTION
 • Livestock production
  • DEPARTMENT OF LIVESTOCK PRODUCTION
  • Основи на сточарското производство
  • Пчеларство
  • saqddlkz. tiffany sПопулациска генетика
 • ЗДРАВЈЕ И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВ.
  • Катедра за здравје и благосостојба на животните
 • FRUIT
 • Agrometeorology
  • АГРОМЕТЕОРОЛОГИЈА
 • Преработка на пол. производи
Programmierung Iserlohn

Следете на FACEBOOK!facebook.png

Choose Your Language

Institutes

PLANT BIOTECHNOLOGY
ANIMAL BIOTECHNOLOGY
FOOD
ENVIRONMENT
PLANT PROTECTION AND AGRICULTURAL TECHNICS
AGRICULTURAL ECONOMICS

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditation certificate

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb

Promotion of students

Промоција на студенти

 Maj 2017
jpg Слика 1 30/05/2017,13:14
jpg Слика 2 30/05/2017,13:14
jpg Слика 3 30/05/2017,13:14
jpg Слика 4 30/05/2017,13:15
jpg Слика 5 30/05/2017,13:15
jpg Слика 6 30/05/2017,13:15


 Декември 2016
jpg Слика 1 18/01/2017,14:59
jpg Слика 2 18/01/2017,15:00
jpg Слика 3 18/01/2017,15:00


Contact and location

Contact and Location

Recent News

 • Доделување на школарина на студенти на втор циклус сту
 • Повик-Ораторска вечер
 • Предавање за студенти - Проф.д-р Ремешвар Канвар, САД
 • Термини за испити 2017/18
 • Распоред на часови 2017/18
 • Одлука за утврдување испитни термини
 • Календар на активности
 • ЗАПИШУВАЊЕ ЗИМСКИ СЕМЕСТАР-2017/18

Уписи - I Циклус 2017/18

 • Резултати од уписи - I Циклус 2017/18
 • ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА - 2017/18

Провери е-пошта

email.jpg

isaf2017mk.png
JAFES

jafes_baner.pngУписи - II Циклус 2017/18

 • Примени кандидати
 • ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
 • Извадок од конкурс за запишување на втор циклус 2017/18
 • Соопштение за втор циклус студии

Symposium Proceedings 2015

pdf 01 SYMPOSIUM PROCEEDINGS VOL. I 15.13 Mb
pdf 02 SYMPOSIUM PROCEEDINGS VOL. II 16.38 Mb

Graduation theme

 • Дипломски теми 19.05.2017
 • Guidelines for graduate thesis students
 • Graduate thesis

Опитно поле

opitnopole.png

Symposium 2012

 • Simpozium2015
 • PROCEEDINGS - INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR AGRICULTURE AND FOOD
 • Symposium 2012
 • Symposium 2012

Links

Универзитет „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ во Скопје


ukim_logo.gif

Студентски парламент на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“-Скопје
zemjodeslkiinstitut.jpg

УКИМ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ
studentski_parlament.png

СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

app_logo.png

AGRICULTURAL POLICY PLUS - APP


Тиффани и колье

anillos Tiffany \u0026 Co
tiffany hart
halvat tiffany korut
tiffany notes
tiffany notes

Too Small to Be Saved—Competitive Effects of an Asymmetric Bail-out Policy

Articlewith59 Reads
 • Hendrik Hakenes at University of Bonn
  Hendrik Hakenes
  • 18.76
  • University of Bonn
 • Isabel Schnabel
  Isabel Schnabel
Abstract
This paper analyzes the effects of a "too-big-to-fail" policy, modelled as a higher bail-out probability from the government for some bank, on the behavior of the privileged bank as well as on the remaining banking sector. Contrary to conventional wisdom, the impact on the large bank's risk-taking is shown to depend on the opacity of banks, i. e., the particular information structure of the model. In contrast, the intensified market pressure leads to an unambiguous increase in the risk-taking of smaller banks. Moreover, the overall effects on the stability of the financial system and on welfare are shown to be ambiguous. No simple trade-off between competition and stability exists.

Do you want to read the rest of this article?

 • Bailout Policy against Financial Intermediation Failures
  Article
  Full-text available
 • Financial Markets, Financial Intermediation, and Bailout Policy
  Article
  Full-text available

Recommended publications


Article
The theory of bank risk taking and competition revisited
July 2003
  This study reinvestigates the theoretical relationship between competition in banking and banks' exposure to risk of failure. There is a large existing literature that concludes that when banks are confronted with increased competition, they rationally choose more risky portfolios. We briefly review this literature and argue that it has had a significant influence on regulators and central... [Show full abstract]
  Read more
  Chapter
  CHAPTER 14. Competition and Regulation in Banking
  December 2008
   Read more
   Article
   Market structure and diversification of mutual funds
   February 2003 · Journal of Financial Markets · Impact Factor: 1.12
    This study characterizes a systematic relationship between the diversification incentives and the market structure of the mutual funds industry with investors differentiated by their attitude towards risk. With sufficiently low competition the subgame perfect portfolio equilibrium exhibits maximal risk differentiation. With intensified competition intermediate funds, i.e., those attracting... [Show full abstract]
    Read more
    Article
    The great transformation: From government-owned to foreign-controlled banking sectors A symposium on...
    July 2011 · Economics of Transition · Impact Factor: 0.68
     Read more
     Discover more

     We use cookies to give you the best possible experience on ResearchGate. Read our cookies policy to learn more.

     or
     Discover by subject area


     Популярное

     «ÑÐ²Ð°Ð´ÐµÐ±Ð½Ñ‹Ðµ приколы казахстана» найдено 2642 видео

     • 03:11

      Ирена - Песня Мой Сын

      15-11-2017 / 05:14
      ..
     • 02:02

      MiyaGi & Эндшпиль feat. Рем Дигга – I Got Love (2016)

      14-11-2017 / 12:25
      ..
     • 01:18

      Пчёлки в GTA жестокое ограбление.mp4

      08-11-2017 / 21:13
      ..
     • 01:48

      [v-s.mobi]КВН Нарты из Абхазии В отделении милиции.3gp

      08-11-2017 / 18:03
      ..
     • 01:48

      [v-s.mobi]КВН Нарты из Абхазии В отделении милиции.3gp

      08-11-2017 / 18:02
      ..
     • 55:29

      Нужно больше Топ1 "PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS"

      07-11-2017 / 13:21
      Multistreaming with ..
     • 09:37

      Нужно больше Топ1 "PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS"

      06-11-2017 / 10:07
      Multistreaming with ..
     • 01:44

      Реквием по мечте

      27-10-2017 / 09:18
      ..
     • 02:47

      Илья Слободинов - live

      25-10-2017 / 16:25
      Multistreaming with ..
     • 18:00

      Катарина Платонова - live

      25-10-2017 / 10:16
      Multistreaming with ..
     • 00:11

      Вячеслав Симонов - live

      24-10-2017 / 13:40
      Multistreaming with ..
     • 12:04

      Катарина Платонова - live

      22-10-2017 / 11:35
      Multistreaming with ..
     • 01:25

      Катарина Платонова - live

      22-10-2017 / 10:56
      Multistreaming with ..
     • 38:18

      Катарина Платонова - live

      20-10-2017 / 11:52
      Multistreaming with ..
     • 46:24

      Катарина Платонова - live

      20-10-2017 / 02:33
      Multistreaming with ..
     • 06:00

      Алексей Воробьев - Alex Sparrow - Я тебя люблю Best Pranks - Prank Couple.mp4

      18-10-2017 / 20:29
      ..
     • 01:01

      "PUBG" Стремимся в ТОП1 "PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS"

      17-10-2017 / 08:37
      Multistreaming with ..
     • 01:52

      Играем в PUBG

      17-10-2017 / 07:10
      Multistreaming with ..
     • 03:45

      www.muzzone.org_13_медведей__марихуана_и_38_дублей

      16-10-2017 / 09:07
      ..
     • 04:07

      Рождество - Так хочется жить

      14-10-2017 / 19:43
      ..
     Нарты из Абхазии В отделении милиции.3gp
     08-11-2017 / 18:03
     ..
    • 01:48

     [v-s.mobi]КВН Нарты из Абхазии В отделении милиции.3gp

     08-11-2017 / 18:02
     ..
    • 55:29

     07-11-2017 / 13:21
     Multistreaming with ..

    • 09:37

     Нужно больше Топ1 "PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS"

     06-11-2017 / 10:07
     Multistreaming with ..
    • 01:44

     Реквием по мечте

     27-10-2017 / 09:18
     ..
    • 02:47

     Илья Слободинов - live

     25-10-2017 / 16:25
     Multistreaming with ..
    • 18:00

     Катарина Платонова - live

     25-10-2017 / 10:16
     Multistreaming with ..
    • 00:11

     Вячеслав Симонов - live

     24-10-2017 / 13:40
     Multistreaming with ..
    • 12:04

     Катарина Платонова - live

     22-10-2017 / 11:35
     Multistreaming with ..
    • 01:25

     Катарина Платонова - live

     22-10-2017 / 10:56
     Multistreaming with ..